Memoriál Václava Morávka 2022

7. křesťanský sraz střelců a příznivců střelby a palných zbraní

Úvod | Kdy, kde, jak | Zbraně k vyzkoušení | Registrace | Kdo byl Václav Morávek

O co jde a jak se zúčastnit?

V roce 2022 se po tříleté Lockdownové odmlce opět pořádá Memoriál Václava Morávka: křesťanský sraz střelců i příznivců střelby nemajících zbrojní průkaz.

Akce připomíná hrdinu prvorepublikového odboje a prvorepublikového mistra ve střelbě z pistole, štábního kapitána Václava Morávka (generála i.m.). Když jej Josef Balabán přijímal do své odbojové skupiny «Tři králové», zeptal se Morávka, v co věří. Morávek odvětil: „v Boha a ve své pistole”. A nešlo jen o slova: Morávek svou odbojovou činnost podřizoval své víře a vysokým etickým nárokům, které z ní plynuly. Může tak být vzorem zvláště dnes, kdy je o skutečné hrdiny a mužské vzory nouze.

Co?

I mezi křesťany se nacházejí lidé, kteří mají zalíbení ve zbraních a střelbě. Většinou se ale neznají a jsou se svým koníčkem poněkud osamoceni. Jiní se chtějí pouze seznámite se zbraněmi, protože to považují za zajímavou zkušenost a kompetenci.

Patříte-li mezi první zméněné, na Memoriálu se můžete seznámit a pobavit při sdílení své střelecké vášně.
Patříte-li mezi druhé zmíněné, můžete se na Memoriálu poprvé seznámit se zbraněmi v bezpečném prostředí a naučit se s nimi bezpečně a zodpovědně manipulovat a zbavit se obav z neznámého.
Vítání jsou i vaši přátelé a kamarádi bez ohledu na vyznání nebo přesvědčení.

Kdy?

8. října 2019, netradičně již od 10:30 do 17 hodin.

(Kdyby náhodou organizátoři ještě nebyli na místě a máte-li zbrojní průkaz, nahlaště se správci střelnice a můžete střílet sami, dokud nedorazí organizátoři a nezačnou chystat plochu.)

(Chcete-li být informováni o věcech kolem Memoriálu, můžete buď využít náš RSS feed, nebo poslat mail s předmětem "přihlásit do konference" na adresu konference@memorial-vm.cz)

Kde?

Střelnice Placy neměla kapacitu ve vhodné datum, takže se opět stěhujeme, tentokrá na vstřícnou střelnici Malý újezd před Mělníkem. Máme pronajaté 50m střeliště se 16 stavy a možností opatrné střelby i na gongy; individuálně je možné si přiobjednat 100m střeliště v rezervačním systému střelnice.

Střelnice je dobře dostupná autem, vybavená moderním sociálním zázemím a klubovnou s nápojovým automatem.

Jedete-li od Prahy, jsou dvě možnosti:

Řidiči pozor! Odbočka na střelnici je polní cesta v úhlu 90° přes mostek, viditelná až na poslední chvíli na pár metrů. Jakmile v dálce uvidíte železniční nadjezd a bílou orientační cedulku "střelnice", výrazně zpomalte - odbočka na střelnici je pouhých 20 metrů za cedulkou, i když ji ještě nevidíte! Pokud odbočku na stelnici minete nebo vám provoz nedovolí bezpečně zabrzdit, dá se otočit 150m za železničním nadjezdem na odpočivadlech, nebo 350m za nadjezdem v odbočce do Malého újezdu.

Jak?

Podrobnosti o průběhu a pravidlech Memoriálu, stejně jako střelnici ad., naleznete v "organizační" sekci fóra, které funguje jako nástěnka.

Stručně řečeno je Memoriál dobrovolnická akce využívající ustanovení Zákona o zbraních a střelivu, podle kterého může držitel Zbrojního průkazu za podmínky dohledu svěřit zbraň osobě, která není držitelem patřičných oprávnění. Proto se na něm budou vyskytovat tři kategorie návštěvníků:


Za kolik?

Akce je výrazně dotovaná, ale prosíme o příspěvek 400 Kč na občana na pokrytí alespoň části nákladů na akci (pro srovnání – komerčně stojí 1 hodina na střelnici stojí 150 Kč, půjčení 1 zbraně ca. 200 Kč, zážitková akce s podobnými zbraněmi 3000 Kč.)

Účastníci dostanou pár nábojů k vyzkoušení zbraní, nad rámec toho jsou náboje k dispozici za režijní náklady - více viz stránka zbraně.